Délka:

Čechy 1268

1 zrno ječmene

4,938 mm

 

1 prst

19,75mm

4 ječná zrna

1 dlaň

79,02 mm

4 prsty

1 píď

197,55mm

10 prstů

1 loket

0,59265m

3 pídě

1 provazec

25,28645m

42 loktů + 2 pídě“nadělbůh“

1 hon

126,4322m

 

1 míle

7685,94m

 

Pozn. Přídavky „nadělbůh“ se zahrnovaly do vypočtených délek – „cestovní míle“ (skutečně vyměřené) byly o ca 200 loktů delší, než vypočtené „polní míle“.

Hon – vzdálenost, kterou ušlo tažné zvíře hnané volně kráčejícím člověkem v době, kdy slunce vystupovalo nad obzor (ve dnech rovnodennosti ca 2 minuty)

Čechy 1764

1 palec

24,69mm

 

1 pěst

98,77mm

 

1 střevíc, stopa

0,29632m

 

1 krok

0,74081m

 

1 sáh

1,77795m

 

1 látro

2,3706m

 

1 provazec

30,81786m

 

Čechy 1855/Rakousko

1 palec (coul)

26,3401mm

 

1 střevíc, stopa

0,316081m

 

1 sáh

1,896484m

 

1 víd. Loket

0,777558m

 

1 český loket

0,59391m

 

 

Hmotnost

Čechy 1855/Rakousko

1 kventlík

4,37 g

 

1 víd. Lot

17,50187 g

 

1 víd. Libra

0,56006 kg

 

1 kámen

11,2012 kg

 

1 vid. Cent

56,006 kg

 

1 celní cent

50 kg

 

z roku 1556

1 unce

29,232 g

 

1 hřivna

233,856 g

 

1 libra

0,4677 kg

 

1 cent

46,7712 kg

 

Čechy 1764

Kventlík

4,013 g

 

Lot

16,054 g

Lot=kventlíky

Libra

0,51375 kg

Libra=32 lotů

Centéř

61,65 kg

Centéř=120 liber

 

 

 

 

Objem

Čechy 1764

Žejdlík

0,4844 l

 

Čiška

1,453 l

 

Pinta

1,967 l

 

Věrtel

23,25 l

 

Korec

93 l

 

Čechy1855/Rakousko

1 krych. Palec

18,2746 cm krychl.

 

1 krych. Stopa

31,57867 l

 

1 krych. Sáh

6,820992 m krychl.

 

Tekutiny

1 žejdlík

0,354 l

 

1 máz

1,414724 l

 

1 vědro

56,586 l

 

Sypké zboží

1 měřice

61,48682 l

 

1 český korec

93,3623 l

 

1 máz

4 žejdlíky

 

1 vědro

40 mázů

 

Plošný obsah

Čechy 1268

1 čtv. Loket

0,35123m čtvr.

 

1 čtv. Provazec

639,4047m čtv.

 

1 jitro

3197,023m čtv.

 

1 lán

191821,4m čtv.

 

Uvedeny jsou hodnoty vyměřené, tj. s přídavkem 2 pídí „nadělbůh“) ke každému provazci

1 lán selský

4*16=64 jiter

 

1 lán zemanský

75 jiter

 

1lán kněžský

82,5jiter

 

1 lán královský

90 jiter

 

Jitro odpovídá ploše, která se zorala od rána do poledne

Čechy 1764

1 čtv. Sáh

3,161 m čtv

 

1 korec

2876,618m čtv.

 

1 jitro

5753,237m čtv

 

1 lán

184103,6m čtv.

 

Přitom od korce výše se počítá čistá orná plocha bez mezí a polních cest, tedy toho, co bylo dříve zahrnuto v „nadělbůh“

Čechy 1855/Rakousko

1 čtv. Palec

6,93m.čtv

 

1 čtv. Stopa

0,099m čtv.

 

1 čtv. Sáh

3,596m čtv.

 

1 korec

800 čtv. Sáhů

 

1 jitro

2 korce