Původ křížů

 

 

 

 

 

 

 

       Nejvěrohodnější informaci a také dosud nejstarší o původů křížů týkající se Želče jsou zápisy v matrikách farářem působící v té době v Želči - Solomonem Roscherem z r. 1701.

       ......7. října 1701 jako zdejší farář na vsi Želeč nechává zřídit kříž na proti svatému domu.( u kostela )........

 

       30. října 1714 je postavena na návsi socha sv. Jana Nepomuckého, v roce 1724 je vysvěcena farářem Roscherem. V roce 1926 je socha renovována  místními, náklady činí 400,-Kč.

 

      30. května 1715 nechává Johann Georg Hoffmann postavit kříž u cesty na Malou Černoc.

 

      7. listopadu 1722 nechává postavit 2 kříže u cesty na Libořice Matyáš Taut. V roce 1800 (13.6.)  byli jíž kříže uhnilé a plechové obrazy s vyobrazením svatých poškozen. Kříže byl vykopány a celkově renovovány. 26. června na svátek utrpení sv. Jana a Pavla byly kříže místními usazeny na jejich původní místo.

 

      V roce 1772 byl zřízen kříž u kostela. Jestli nahradil předešlý kříž či kříže se asi nedozvíme. Tento byl postaven Johannem Hoffmannem tehdejším mlynářem. Na podzim roku 1839, byl kříž místními opraven. Kříž byl renovován a opatřen zcela novým plechovým obrazem svatého. Opravu celého kříže uhradila tehdy  majitelka obce Klárou Dammová roz. Korbová z  Weidenheimu a 21. 10. 1839 byl kříž farářem Josefem Schmelcerem vysvěcen.

 

       Kříž na hřbitově byl zcela hrazen Klárou Dammovou a to jak dřevo, tak tesařské práce. Náklady činily 17 guldenů. Kříž byl na své místo usazen  při pohřbu statkářovi dcery Anny Singrové ( čp.6) 16. listopadu 1839. Původní obraz svatého pochází ze starého kříže na přechodném pohřebišti ( 1814-1817) na bývalých školních polích tzv. Na Poustkách.  více pohřebiště>>

 

      V červnu r. 1840 byly opraveny na náklady obce dva kříže s vyobrazením sv. Fabiána a sv. Sebastiána.Tyto kříže pravděpodobně stály u kostela z doby působení faráře Roschera ( počátek 18. století ). V některých pramenech se uvádí, že stály u tzv. pivního sklepa. Tyto sklepy se ovšem nacházely v místech dnes tzv. Ovčín. Pravdu se už bohužel nikdy nedozvíme.
      
Stránky jsou optimalizovány pro IE 8 v rozlišení 1280 x 800, vyzkoušeno Mozilla Firefox a Opera. Kontakt : K. Kořán email : koran@zelec.net 

Návštěvnost : CNW:Counter   Web v provozu od 17.11.2003, upgrade srpen 2010. Poslední aktualizace : 27.12.2011