Historie mlýna

 

 

 

 

 

 
    Budova bývalého mlýna se nachází severně od obce v malém údolí pod lesem. V těsné blízkosti mlýna je malý rybník, který byl napájen z bývalého potoka. Ten protékal pod lesem a je pravděpodobné, že se stýkal s potokem, který protékal obcí.. Kdy byla budova mlýna postavena se neví. V nedochované ( nenalezené ) farní matrice  jsou záznamy ze 17. století, dotýkající se majitelů mlýna. Nedochovaly se údaje k rodině Krištofa Hilberta, který v roce 1752 přichází o mlýn.

 

      Z té doby známe: Prantzka Nikolay ( mlynář ), který měl za ženu jistou Kateřinu. Ta zemřela ve věku 40 let dne 4. 8. 1695. Mlynář se znovu oženil 20. 11. 1695 s Evou Schmitovou, která zemřela 6. 5. 1716 také ve věku 40 let. O tři roky poté, dne 24. 10. 1719 se potřetí žení s Annou Teichrovou. ( Příjmení Schmit a Teichert  známe z té doby. ) Anna Teichrová zemřela 17. 2. 1725 a dva roky poté zemřel i mlynář Prantzka.

(foto kolem r. 1902) Více podrobností >>

 

   V tomto mezidobí vlastnil mlýn jistý Hilbert, o kterém se informace nedochovaly.

 

   Od roku 1753 vlastní rodina Hoffmannů mlýn v Želči  se vším příslušenstvím podle kupní smlouvy sepsané na zámku v Želči dne 6. srpna 1753 s tehdejším majitelem statků na Želči -baronem Johannem Fr. Zessnerem ze Špicenberka. Před tím ovšem známe Martina Hoffmana, který si dne 22. 10. 1697 bere za ženu Annu Zirklovou ( † 6. 5. 1725 ). Spolu měli 6 dětí . Podobnosti>>
     Koncem 19. století přechází mlýn s příslušenstvím na rod. Diessl
 
 

 

Použité prameny :

                        SOkA Louny - "Gemeinde archiv Seltsch - Lagarde Chronik", uvedený pramen odkazuje

                                                    na Farní matriku obce Želeč

                        SOA Litoměřice-  matrika sign. 190/1,2,3,

Stránky jsou optimalizovány pro IE 8 v rozlišení 1280 x 800, vyzkoušeno Mozilla Firefox a Opera. Kontakt : K. Kořán email : koran@zelec.net 

Návštěvnost : CNW:Counter   Web v provozu od 17.11.2003, upgrade srpen 2010. Poslední aktualizace : 27.12.2011