Kdo u nás panoval

 

 

 

 

 

 

další >>

1317 Vilém ze Skal jako první majitel Želče a patronem kostela, který byl později zasvěcen sv. Mikuláši. Skála - zřícenina hradu v t.z. Černém lese u Příchovic. Hrad byl snad založen Děpoltem - ( staročeský rod Švihovských z Riesenberka ). Vilem syn Děpolta držel hrad Skála. Jeho potomci se psali „ze Skály“. Po Vilému ze Skal známe Albrechta z Kolovrat,který bydlel na Bezděku. ( Bezděkov obec u Žatce ) v jakém časovém období, ale působil na Želči se neví.

 


 

1401 - 1416 Zigmund ze Želče, který měl již v roce 1393 patronátní právo na Želči.  Také páni z Kolovrat měli na Želči několik statků, neboť Jan Ludvík z Kolovrat přenechal svému synovci Petru Novohradskému své statky v Želči, za statek Senec.

 


 

1551 kupuje želečské panství (dvůr) Jan Čelechovec z Kralovic, vnuk Vaňka. Jméno staročeské vladycké rodiny. Původ rodu a erbu byl z rodiny Strachotů. Jméno mají od Kralovic a Slánska. První tohoto rodu byli bratři Vaněk a Pavel. Zikmund, syn jednoho z nich seděl roku 1516 s manželkou Kateřinou na Holedeči. Po smrti Jana, dědí Želeč jeho bratr Jiří Čelechovec, který roku 1573 umírá. Jiří Čelechovec neměl dědice a tak majetek přechází

 


1573

-1575 

na jeho strýce Viléma Ostrovec z Kralovic  ( † ok r. 1592 ) . Roku 1575 prodává tvrz, dvůr a vesnici Želeč s kostelním patronátem a vším příslušenstvím za částku 7450 kop míš. grošů Divišovi z Hrobčic.

 


 

 

další >>

Stránky jsou optimalizovány pro IE 8 v rozlišení 1280 x 800, vyzkoušeno Mozilla Firefox a Opera. Kontakt : K. Kořán email : koran@zelec.net 

Návštěvnost : CNW:Counter   Web v provozu od 17.11.2003, upgrade srpen 2010. Poslední aktualizace : 27.12.2011