Použitá literatura aneb kde jsem čerpal

 

 

 

 

 

   

PhDr. Bohumír Roedl - "Kniha svědeckých výpovědí u městského soudu v Žatci

                                        z let 1580 - 1587, Praha 2003"

K. Tutte  - "Der politische Bezirk Saaz, Saaz 1904"

PhDr. Marie Lišková - "Berní rula  kraj žatecký"

Karl Hornung - "Bezirks - Bote und  Adresbuch  1910"

J. G. Sommer - "Königreich Böhmen; Prag 1846"

Jaroslav Schaller - "Topographie königreich Böhmen, Prag und Wien 1787"

J. E. Ponsikl - "Statistischen topographie des königreich Böhmen, Prag 1828"

SOkA Louny - Josefský katastr Želče z let 1785-1788

SOkA Louny - duplikáty matrik z let 1799 - 1900

SOkA Louny - Tereziánský katastr

SOkA Louny - Rejstřík domovských listů

SOkA Louny - Pamětní kniha české školy v Želči

SOkA Louny - "Verein - kataster, Band I, II

SOkA Louny - "Lexikon obcí 1850 - 1970"

SOkA Louny - "Statistiscký lexikon obcí ČR 1982"

SOkA Louny - "Seznam obcí v zemi České podle stavu k prosinci 1945

                           ( SÚ statistický ročník 1946 )"

SOA Litoměřice

Archiv St. zeměměřického ústavu Praha

J. Lagarde - "Gemeinde archiv Seltsch"

"Gedank - Buch, Gemeinde Seltsch"

Kronika německé školy

Vlastní archiv

Katastrální úřad Žatec

Soupis poddaných dle víry

Muzeum K. Polánka v Žatci

                   a

další................a další a .........další

Stránky jsou optimalizovány pro IE 8 v rozlišení 1280 x 800, vyzkoušeno Mozilla Firefox a Opera. Kontakt : K. Kořán email : koran@zelec.net 

Návštěvnost : CNW:Counter   Web v provozu od 17.11.2003, upgrade srpen 2010. Poslední aktualizace : 27.12.2011