Rychtáři a starostové v Želči

 

 

 

 

 

 

ako první známý rychtář je z roku 1651 Thomas Gregor.  Bylo mu 36 let byl ženatý, měl ženu Kateřinu, které bylo 30 let,  syna Jiřího a dceru Evu. Oba byli katolické víry, měli jednoho čeledína a  děvečku. Obhospodařoval pole a chmelnice. Vlastnil 3 potahy, 4 krávy, 2 jalovice, 10 ovcí, 10 prasat a 2 kozy. Jak dlouho působil na této funkci se pravděpodobně nikdy nedozvíme.
        

Z té doby známe ještě rychtáře Georg Johann Kunz. Pravděpodobně se narodil roku 1671. Georg Kunz zemřel 1. 9. 1714. Po něm nastupuje Tomáš Schmied od 24. 11. 1722. Jméno Schmied se objevuje již v roce 1651 jako chalupník v Želči. Nástupcem je  Georg Oppl až od   28. 2. 1724, Josef Straka od roku 12. 10. 1728, Oppl Georg od r. 6. 12. 1731, poté Tomáš Zirkl  od 17. 5. 1736. Rovněž k tomuto jménu se vztahují dvě rodiny z let 1651. K následujícím rychtářům v Želči je již zmínka v kronice Johanna Lagarda. Od 25. 11. 1748, Johann Václav Hofhanns (   25. 2. 1757 ), od 16. 8. 1758 do 25. 9. 1758 Anton Straka (26. 11. 1778 ).  Dále jsou některé údaje nepřesné. Rychtářem se opět stává Johann Hofhanns do roku 1790. Vzhledem ke svému věku neuměl psát. V té době dvacetiletý Johann Lagarde ( * 3. 7. 1770 - 29. 7. 1852 ) vypomáhal tehdejšímu rychtáři J. Hofhannsovi ve vedení úřadu. Později v r. 1806 zakládá legendární kroniku Želče ( Gemeindearchiv Seltsch - Lagarde chronik ). Johann Lagarde byl  francouzského původu, syn Johanna Wincence a Anny Reginy Schramkové  žil v domě čp. 58. Dne 9. 11. 1790 si bere za ženu Marii Annu Müllerovou. Johann Lagarde zemřel ve věku 82 let. více o rod. Lagarde -->>

 

      Johanna Hofhannse vystřídal ve vedení úřadu sedlák Tomáš Groschup do r. 1797. I ten neuměl psát a tak vedl jeho úřad opět mladý Johann Lagarde a v roce 1797 se na deset let  stává sám rychtářem  obce Želeč. Byl vzdělaný, dbal na pořádek a mravy a sám musel odstoupit ze svého úřadu..

Následují rychtáři :

Josef Groschup………1807 - 1810

Anton Straka…………1810 - 1813

Johann Lagarde……...1813 - 1817 opět

Anton Zirkl…………...1817 - 1818         

Johann Lagarde……...1818 - 1822  opět

Anton Straka…………1822 - 1823

 

   

další stránka -->>

Stránky jsou optimalizovány pro IE 8 v rozlišení 1280 x 800, vyzkoušeno Mozilla Firefox a Opera. Kontakt : K. Kořán email : koran@zelec.net 

Návštěvnost : CNW:Counter   Web v provozu od 17.11.2003, upgrade srpen 2010. Poslední aktualizace : 27.12.2011