Demografie

 

 

 

 

 

    Matrika Želče byla založena v r. 1685 a záznamy v ní jsou psány v jazyce německém a latinském. Pravda je taková, že převažuje jazyk německý. Obyvatelstvo obce bylo německého původu s čímž také souviselo jejich příjmení. Až na několik málo vyjímek v matrikách najdeme příjmení české.

   

   Dosud známá a hlavně dochovaná písemná zmínka o Želči a jeho obyvatelích, ale hlavně o českém příjmení je ze 17. října 1570. V tomto roce se v Lounech rekonstruoval Horní mlýn a v účetní knize města Loun je tento zápis :

 

      "Janovi Královi ze Želeče ke mlýnům obecním brané 1 kopa 2 groše."

 

ukázka

   Co ovšem Jan Král pro město Louny dělal, tak to se bohužel jíž nikdy nedozvíme, ale  "KRÁL" je jméno české a je to v současné doně nejstarší písemně dochovaná zmínka o českém příjmení týkající se obce Želeč.


 

 

Čerpáno :

Tyto  údaje zaslal ředitel SOkA Louny PhDr. Bohumír Roedl

Účetní kniha sign. I E 16, fol. 171r, 17. 10. 1573.

 

Stránky jsou optimalizovány pro IE 8 v rozlišení 1280 x 800, vyzkoušeno Mozilla Firefox a Opera. Kontakt : K. Kořán email : koran@zelec.net 

Návštěvnost : CNW:Counter   Web v provozu od 17.11.2003, upgrade srpen 2010. Poslední aktualizace : 27.12.2011